Bài hát: Sao Nỡ Bỏ Con
Sáng tác: Lm. Nguyên Lễ
Ca sĩ: Quyết Thắng

http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,10277,RP89-D20496488B07613F