Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhật ký Ad Limina 2018
(Ngày 06.03.2018)
Viếng mộ và dâng Thánh lễ tại Đền thờ thánh Phaolô ngoại thành
và viếng mộ Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận


...