http://luongtamconggiao.files.wordpress.com/2012/04/blessedname1.jpg?w=600&h=450

Khi chúng ta càng tiến gần đến đỉnh cao của nhiệm cục cứu độ – cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá trong Tuần...