Giáo Phận Tạ Ơn Chúa ( Bài ca chủ đề mừng Năm Thánh 50 năm sinh nhật Giáo
phận Banmêthuột)
http://gxthohoang.net/media/k2/items/cache/79a7f20b24ec35052ceac7889b2b5c07_XL.jpg
Bài Hát: Giáo Phận...