Hãy Cứ Tin

Sáng tác: Vinam
Thể hiện: Linh Kiều

https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/ThanhCaNamDucTin/HayCuTin_v_LinhKieu.mp3
...