Con xin vì con tin
Sáng tác: Trần Quang Dũng
Thể hiện: Nguyễn Thành Tâm

https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/ThanhCaNamDucTin/ConXinViConTin_tqd_NguyenThanhTam.mp3
...