http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/TRONGBONGDEM_zpscc76c1a4.jpg

Trong Bóng Đêm

Trong Bóng Đêm diễn tả một xã hội thất bại về đủ mọi phương diện, mọi thứ đều đen tối như một bóng...