Là gia đình Công Giáo,tôi có con gái sắp lập gia đình, đúng ra tôi phải vui nhưng vì con gái nói là không muốn làm lễ cưới trong nhà thờ vì lý do là không có niềm tin nơi Chúa. Tôi buồn quá, nếu...