Cái này Anh DS viết à???????? công nhận anh viết hay thật! Tài năng!!!! Vậy mà giờ toliem mới biết!!!!!!!!!!