Chị ơi ! hãy để em gọi như vậy nhé, đứa em trai mà chị chưa tùng biết có tồn tại trên đời không đang trên đường đi tìm chị đây! Em về cái nơi mà hơn 30 nam trước có một người mẹ đã bỏ chị của em...