Ung thư đại tràng phát triển như thế nào?
Ung thư đại tràng thường bắt đầu như là một "polyp", một thuật ngữ không đặc hiệu để mô tả sự phát triển trên bề mặt bên trong của đại tràng. Hai loại...