Lần Thứ 2 mmt tham gia đại hội giới trẻ toàn giáo phận.
thật đông và láo nhiệt quá, 8h bắt đầu khai mạc đại hội các giáo xứ tham gia các tiết mục văn nghệ cho tới 10h. 10h15 Đức Cha va các Quý Cha...