Bạn HaTim mến !.Đọc.qua đôi dòng tự sự của bạn, tôi cảm thấy ray rứt và băn khoăn cho tất cả các bậc làm cha làm mẹ của chúng ta. Riêng bản thân tôi cũng nhìn lại mình và tự hỏi:Ta đã chu toàn bổn...