Bạn HaTim mà làm theo kế sách của bạn daohong2310 thì bạn sẽ mất con đấy! Thiên Chúa dựng nên mỗi người chúng ta, nhưng Chúa cho chúng ta sự tự do, Chúa không ép buộc chúng ta phải theo Chúa. Do vậy,...