Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

Tìm Kiếm:

Type: Posts; User: Totus Tuus

Trang 1/3 1 2 3

Tìm Kiếm: thời gian kiếm là 0.00 giây.

 1. Trả lời
  6
  Lần đọc
  10,811

  Cho phep em hoi sach "YouCat cho Them Suc" va...

  Cho phep em hoi sach "YouCat cho Them Suc" va "YouCat Cau Nguyen" (YouCat Confirmation va YouCat Prayer) co dich ra tieng Viet chua? Xin chi em bie mua o dau?

  Cam on Anh Hong Binh da post cuon...
 2. Xây dựng xã hội bằng cách chuyên chăm thực thi Lời Chúa

  Xây dựng xã hội bằng cách chuyên chăm thực thi Lời Chúa
  (Suy niệm Tin Mừng Luca (Lc 3, 10-18) trích đọc trong Chúa Nhật 3 Mùa Vọng)
  Thế Hiện: Lê Anh...
 3. Xin chân thành cảm ơn các Anh/Chị đã hiệp thông...

  Xin chân thành cảm ơn các Anh/Chị đã hiệp thông dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Phero, Ba của Trinh trong tuần lễ vừa qua được Chúa gọi về. Xin Chúa luôn chúc lành và trả công lại cho các Anh/Chị.
  ...
 4. Trả lời
  0
  Lần đọc
  828

  Làm Chứng Cho Sự Thật, Lễ Chúa Ki-tô Vua

  Làm chứng cho sự thật
  (Suy niệm Tin Mừng Gioan (18, 33-37) trích đọc vào Lễ Chúa Ki-tô Vua)
  Thể Hiện: Lê Anh...
 5. Tham dự vào hy tế của Chúa Giê-Su - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  Tham dự vào hy tế của Chúa Giê-su
  (Suy niệm lễ các thánh tử đạo Việt Nam)
  Thể Hiện: Lê Anh
  http://josephineleanh.net/SuyNiem/SuyNiemLeChuNhat_NamB/SNTMLeCTTDao_LMTranNga_LA.mp3

  Chúa Giê-su tiếp...
 6. Trả lời
  0
  Lần đọc
  905

  Xin Hãy Sai Con - Suy Niệm Khánh Nhật Truyền Giáo

  Xin hãy sai con
  (Suy niệm khánh nhật truyền giáo. Tin Mừng Mat-thêu 28, 16-20)
  Thể Hiện: Lê Anh
  http://josephineleanh.net/SuyNiem/SuyNiemLeChuNhat_NamB/SNTMCN29TN_LMTranNga_LA.mp3
 7. Trả lời
  0
  Lần đọc
  817

  Làm Đầy Tớ - Chúa Nhật XXIX TN B

  Làm Đầy Tớ
  Chúa Nhật XXIX TN B
  Thể Hiện: Lê Anh
  http://josephineleanh.net/SuyNiem/SuyNiemLeChuNhat_NamB/SuyNiemTMNamB-LMNguyenVNghia/SNTMCN29TN_LMNguyenVNghia_LA.mp3
 8. Lấy của cải tạm thời đổi lấy kho tàng bền vững (Suy niệm Chúa Nhật 28 TNB)

  Lấy của cải tạm thời đổi lấy kho tàng bền vững  (Suy niệm Tin Mừng Mác-cô (10, 17-30) trích đọc vào Chúa Nhật 28 thường niên)  Thể hiện: Lê Anh
  ...
 9. Trả lời
  0
  Lần đọc
  851

  Xin Cha tha cho họ vì họ lầm... (Chúa Nhật XXV TN B)

  XIN CHA THA CHO HỌ VÌ HỌ LẦM…  (Chúa Nhật XXV TN B)
  Thể Hiện: Lê Anh
  http://josephineleanh.net/SuyNiem/SuyNiemLeChuNhat_NamB/SuyNiemTMNamB-LMNguyenVNghia/SNTMCN25TNB_LMNguyenVNghia_LA.mp3
  ...
 10. Trả lời
  0
  Lần đọc
  898

  Hãy Mở Ra ! (Chúa Nhật XXIII TN B)

  HÃY MỞ RA!  (Chúa Nhật XXIII TN B)
  (Bài đọc 1: Is 35,4-7a; Bài đọc 2: Gc 2,1-5; Bài Tin Mừng Mc 7,31-37)
 11. Trả lời
  0
  Lần đọc
  917

  Đừng Thêm Thắt và Nhập Nhằng - Chúa Nhật XXII TN B

  ĐỪNG THÊM THẮT VÀ CŨNG ĐỪNG NHẬP NHẰNG  (Chúa Nhật XXII TN B)

  Thể Hiện: Lê Anh...
 12. Trả lời
  0
  Lần đọc
  793

  Lời Ban Sự Sống (Suy niệm Chúa Nhật 21 TNB)

  Lời ban sự sống
  (Suy niệm Tin Mừng Gioan (6, 60-69) trích đọc vào Chúa Nhật 21 thường niên)

  Thể Hiện: Lê Anh
  http://josephineleanh.net/SuyNiem/SuyNiemLeChuNhat_NamB/SNTMCN21TN_LMTranNga_LA.mp3...
 13. Trả lời
  0
  Lần đọc
  661

  Chọn lựa: một hành vi không dễ, Chúa Nhật XXI TN B

  CHỌN LỰA: MỘT HÀNH VI KHÔNG DỄ


  (Chúa nhật XXITN B)  Thể Hiện: Lê Anh
  http://josephineleanh.net/SuyNiem/SuyNiemLeChuNhat_NamB/SuyNiemTMNamB-LMNguyenVNghia/SNTMCN21TN_LMNguyenVNghia_LA.mp3
 14. Trả lời
  0
  Lần đọc
  895

  Hồng ân Thánh Thể (Suy niệm Chúa Nhật 20 TNB)

  Hồng ân Thánh Thể  (Suy niệm Tin Mừng thánh Gioan (6,51-58) trích đọc trong Chúa nhật 20 thường niên)
  Thể Hiện: Lê Anh...
 15. Trả lời
  0
  Lần đọc
  782

  Gặp gỡ, CN XIII TN B

  GẶP GỠ
  (CN XIII TN B)
  (Kn 1,13-15;2,23-24; Mc 5,21-43)
  Thể Hiện: Lê Anh...
 16. Bí quyết thần diệu để đạt được điều mong ước

  Bí quyết thần diệu để đạt được điều mong ước
  (Suy niệm Tin Mừng Mác-cô (5, 21-43) trích đọc vào Chúa Nhật 13 thường niên)
  Thể Hiện: Lê Anh


  ...
 17. Lễ Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả - Đứa trẻ nầy rồi sẽ thế nào đây

  Đứa trẻ nầy rồi sẽ thế nào đây


  Suy niệm lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả (Luca 1, 57-66.80)
  Thê Hiện: Lê Anh ...
 18. Lễ cải táng Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận

  Lễ cải táng Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận
  (Nguồn: Vatican)
  https://thanhcavietnam.info/JamieHao/TotusTuus/TaiLieuDHYNguyenVanThuan/CaiTangDHYPhanxicoXavie%20NguyenVanThuan.mp3

  ...
 19. Chủ đề: Máu giao ước

  bởi Totus Tuus
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  811

  Máu giao ước

  MÁU GIAO ƯỚC

  (Lễ Mình Máu Chúa Kitô năm B)  Thể Hiện: Lê Anh
  http://josephineleanh.net/SuyNiem/SuyNiemLeChuNhat_NamB/SuyNiemTMNamB-LMNguyenVNghia/SuyNiemLMMTC_LMGiuseTranNghia_LeAnh.mp3
 20. Trả lời
  0
  Lần đọc
  822

  Suy niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa

  Suy niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa
  Thể Hiện: Lê Anh
  http://josephineleanh.net/SuyNiem/SuyNiemLeChuNhat_NamB/LeMinhMauThanhChua_LMInhaxioTranNga_LeAnh.mp3


  Từ ngày tổ tông loài người sa ngã...
 21. Trả lời
  0
  Lần đọc
  954

  Dòng suối yêu thương

  Dòng Suối Yêu Thương

  (Suy niệm Tin Mừng Gioan (15, 9-17 trích đọc vào Chúa Nhật 6 phục sinh)
  Thể Hiện: Lê Anh...
 22. Trả lời
  0
  Lần đọc
  790

  Nhận Diện Mục Tử Và Người Chăn Thuê

  NHẬN DIỆN MỤC TỬ VÀ NGƯỜI CHĂN THUÊ  (Chúa Nhật IV PS B)
  Thể Hiện: Lê Anh...
 23. Chủ đề: Làm Chứng Nhân

  bởi Totus Tuus
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  795

  Làm Chứng Nhân

  LÀM CHỨNG NHÂN
  (Chúa Nhật III Phục Sinh B)

  Thể Hiện: Lê Anh
  http://josephineleanh.net/SuyNiem/SuyNiemLeChuNhat_NamB/SuyNiemTMNamB-LMNguyenVNghia/SuyNiemTM3BPS_LMGiuseNguyenVNghia_LeAnh.mp3

  ...
 24. Trả lời
  0
  Lần đọc
  913

  Không Tin và Tin Sự Gì?

  KHÔNG TIN VÀ TIN SỰ GÌ?  (Chúa Nhật II Phục Sinh B)
  Thế Hiện: Lê Anh...
 25. Trả lời
  0
  Lần đọc
  856

  Sứ Điệp Phục Sinh

  SỨ ĐIỆP PHỤC SINH (2012)
  (Chúa Nhật I Phục Sinh B)
  Thể Hiện: Lê Anh...
kết quả từ 1 tới 25 trên 60
Trang 1/3 1 2 3

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com