Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

Tìm Kiếm:

Type: Posts; User: thienngadt

Trang 1/29 1 2 3 4

Tìm Kiếm: thời gian kiếm là 0.01 giây.

 1. Trả lời
  3
  Lần đọc
  6,497

  Lễ Chúa nhật 3B Thường Niên (Hiệp lễ)

  Hiệp lễ : (Bài hát cầu cho các Kito hữu được hiệp nhất)
  Bài ca hiệp nhất mp4
  http://www.catruong.com/baihat/hieple_canguyen/BaiCaHiepNhat_tt.pdf
  Chúa là con đường mp4
  ...
 2. Trả lời
  3
  Lần đọc
  6,497

  Lễ Chúa nhật 3B Thường Niên (Dâng lễ)

  Dâng lễ :
  Cùng tấm bánh mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/cungtambanh.pdf
  Của lễ con dâng mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/cualecondang-tl.pdf
  Đây trái tim con mp4
  ...
 3. Trả lời
  3
  Lần đọc
  6,497

  Lễ Chúa nhật 3B Thường Niên (Đáp ca)

  Đáp ca : Chúa nhật 3B Thường niên mp4
  http://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/Cn3B.pdf
  Chúa nhật 3B Thường niên
  http://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/DapcaCn3B-Chh.pdf...
 4. Trả lời
  3
  Lần đọc
  7,145

  Hiệp lễ : Chứng nhân tình yêu mp4...

  Hiệp lễ :
  Chứng nhân tình yêu mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/chungnhantinhyeu-nd.pdf
  Đường con theo Chúa mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/duongcontheoChua.pdf
  Hãy đến mà xem mp4...
 5. Trả lời
  3
  Lần đọc
  7,145

  Lễ Chúa nhật 2 Thường Niên B _ Dâng lễ

  Dâng lễ : Có gì để dâng mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/cogidedang-td.pdf
  Dâng Cha mp4
  https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/08/dangcha_hv.pdf
  Tặng vật dâng Ngài mp4
  Bè mp4...
 6. Trả lời
  3
  Lần đọc
  7,145

  Lễ Chúa nhật 2 Thường Niên B _ Đáp ca

  Đáp ca
  Chúa nhật 2 Quanh Năm B mp4
  http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.HuyHoang/DaPCa/ThuongNien_B/ChuaNhat2_B_hh.pdf
  Chúa nhật 2B Thường niên mp4...
 7. Trả lời
  3
  Lần đọc
  14,730

  Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa _ Hiệp lễ

  Hiệp lễ :

  Bên sông Giođan mp4

  http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF_1/BenSongGiodan-BinhAn.pdf
  Các tầng trời mở ra
  http://www.dinh.dk/pdf1/cactangtroimora-nhcvx.pdf
  Chỉ có một Chúa mp4...
 8. Trả lời
  3
  Lần đọc
  6,501

  Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa _ Hiệp lễ

  Hiệp lễ : Bên sông Giođan mp4
  http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF_1/BenSongGiodan-BinhAn.pdf
  Các tầng trời mở ra
  http://www.dinh.dk/pdf1/cactangtroimora-nhcvx.pdf
  Chỉ có một Chúa mp4
  ...
 9. Trả lời
  3
  Lần đọc
  6,501

  Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa _ Dâng lễ

  Dâng lễ : Của lễ thanh cao mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/cualethanhcao.pdf
  Của lễ tinh tuyền mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/cualetinhtuyen-ga.pdf
  Dâng hồn xác mp4
  ...
 10. Trả lời
  3
  Lần đọc
  14,730

  Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa _ Dâng lễ

  Dâng lễ :
  Của lễ thanh cao mp4

  http://www.dinh.dk/pdf/cualethanhcao.pdf
  Của lễ tinh tuyền mp4

  http://www.dinh.dk/pdf/cualetinhtuyen-ga.pdf
  Dâng hồn xác mp4
  ...
 11. Trả lời
  3
  Lần đọc
  6,501

  Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa _ Đáp ca

  Đáp ca :
  Chúa Giêsu chịu phép rửa mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/8_CN1TNC_TV28.pdf
  Chúa sẽ chúc phúc mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/Chuasechucphuc-tv28.pdf
  Chúa sẽ chúc phúc dân Người mp4
  ...
 12. Trả lời
  3
  Lần đọc
  14,730

  Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa _ Đáp ca

  Đáp ca :


  Chúa Giêsu chịu phép rửa mp4

  http://www.dinh.dk/pdf/8_CN1TNC_TV28.pdf
  Chúa sẽ chúc phúc mp4

  http://www.dinh.dk/pdf/Chuasechucphuc-tv28.pdf
  Chúa sẽ chúc phúc dân Người mp4
 13. Trả lời
  3
  Lần đọc
  4,882

  Lễ Thánh Gia ( Hiệp Lễ )

  Hiệp lễ : Ca mừng Thánh Gia mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/camungThanhGia-dch.pdf
  Chút ân tình đêm đông mp4
  https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2011/08/chut-an-tinh-dem-dong-dinh-cong-huynh.pdf...
 14. Trả lời
  3
  Lần đọc
  4,882

  Lễ Thánh Gia ( Dâng Lễ )

  Dâng lễ : Cùng Mẹ con dâng Chúa Hài Nhi mp4
  https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/12/cc3b9ng-me1bab9-con-dc3a2ng-chc3baa-hc3a0i-nhi-phe1baa1m-trung-mgs.pdf
  Dâng gia đình mp4...
 15. Trả lời
  3
  Lần đọc
  4,882

  Lễ Thánh Gia (Đáp Ca )

  Đáp ca : Ai kính sợ Chúa mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/aikinhsoChua.pdf
  Đáp ca Lễ Thánh Gia
  http://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/DapcaleThanhgia_Chh.pdf
  Đáp ca Lễ Thánh Gia...
 16. Trả lời
  3
  Lần đọc
  5,593

  Lễ Chúa nhật 4B Mùa Vọng (Hiệp Lễ)

  Hiệp lễ : Bài ca mùa vọng mp4
  https://www.calendi.com/baihat/vong/BaiCaMuaVong_ledangngon.pdf
  Ca Hiệp Lễ Chúa nhật 4 Mùa Vọng
  https://www.calendi.com/baihat/vong/Ca Hiep le CN 4 Mua...
 17. Trả lời
  3
  Lần đọc
  5,593

  Lễ Chúa nhật 4B Mùa Vọng (Dâng Lễ)

  Dâng lễ : Dâng lễ mùa vọng 4 mp4
  https://www.calendi.com/baihat/vong/DangLeMuaVong_hvh4.pdf
  Dâng niềm đợi mong mp4
  http://www.dinh.dk/pdf1/dangniemdoimong-ta.pdf
  Dâng niềm mong đợi mp4...
 18. Trả lời
  3
  Lần đọc
  5,593

  Lễ Chúa nhật 4B Mùa Vọng (Đáp ca)

  Đáp ca : Ca ngợi tình Chúa mp4
  http://dinh.dk/pdf/cangoitinhChua_tv88-dch.pdf
  Ca ngợi tình Chúa 1 mp4
  http://thanhcavietnam.info/thienngadt/Buininh/Dapca4VongB-Bn.pdf
  Chúa nhật 4B mùa vọng
  ...
 19. Trả lời
  2
  Lần đọc
  9,337

  Lễ Chúa nhật 2 Mùa Vọng B

  Dâng lễ : Chúc tụng Chúa
  http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=13089&d=1480215527
  Dâng lễ mùa vọng 2 mp4
  http://mautam.vchoir.org/pdf/danglemuavong2.pdf
  Lễ dâng mùa vọng mp4...
 20. Lễ Chúa nhật 34A Thường Niên (tiếp theo)

  Hiệp lễ : Alleluia mp4
  Sopranor
  Alto
  Tenor
  Bass
  http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaPhucSinh/Alleluia_gfh.pdf
  Ca khen Chúa là Vua mp4
  ...
 21. Lễ Chúa nhật 34A Thường Niên (tiếp theo)

  Dâng lễ : Dâng lên mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/danglen-ht.pdf
  Dâng lênChúa mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/danglenChua-nk.pdf
  Hy tế cuộc đời mp4
  https://cldup.com/bt6EnjIJCA.pdf
  Khói trắng mp4...
 22. Lễ Chúa nhật 34A Thường Niên (tiếp theo)

  Đáp ca :
  Chúa nhật 34A mp4
  Alleluia mp4
  http://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/DapcaLeChuaKitoVua_Ty.pdf
  Chúa nhật 34A mp4...
 23. Trả lời
  2
  Lần đọc
  8,771

  Lễ Chúa nhật 33A Thường Niên (tiếp theo)

  Dâng lễ :
  Hương hoa bốn mùa mp3
  http://www.dinh.dk/pdf/huonghoabonmua-mt.pdf
  Hương hoa ruộng đồng mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/huonghoaruongdong-hv.pdf
  Khói trắng mp4
  ...
 24. Trả lời
  1
  Lần đọc
  20,795

  Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Tiếp theo)

  Dâng lễ : Công đức tổ tiên
  http://thanhcavietnam.info/thienngadt/cacthanh/Congductotien-Giangtam.pdf
  Của lễ cuộc đời
  https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/04/cua-le-cuoc-doi.pdf
  Đây...
 25. Trả lời
  1
  Lần đọc
  11,851

  Lễ Chúa nhật 32A Thường Niên (tiếp theo)

  Dâng lễ : Con muốn dâng Ngài mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/conmuondangNgai.pdf
  Dâng 2 mp4
  http://www.dinh.dk/pdf/dang2-nd.pdf
  Trầm hương dâng Chúa mp4...
kết quả từ 1 tới 25 trên 709
Trang 1/29 1 2 3 4

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com