Kính chào quí vị:

Một Linh Mục về hưu có nhờ tôi kiếm tìm cho Ngài bài đọc kinh thánh mỗi ngày để tiện việc cho Ngài đọc kinh thánh trong phone Samsung Note 3. Nếu quí vị nào biết thì xin chỉ giúp...