Xin chào Diễn đàn.
Trong các Thánh lễ ở Nhà thờ mình vẫn hay hát một số bài Thánh ca sau đây. Mình đã tìm kiếm khắp nơi mà không có tệp PDF để in ra và hát cho đúng hơn. Chủ yếu là truyền miệng hát...