sử dụng bài này được không bạn? bài bạn hỏi cũng là Thánh vịnh 102 nhưng do người khác phổ nhạc
ÂN TÌNH CHÚA THIÊN THU
(TV102)