Chúng tôi xin được gửi đến các anh chị đang chuẩn bị cuộc hôn nhân của mình tập mỏng này, với hai phần:


Phần về bí tích Hôn Nhân, chúng tôi viết theo báo Fêtes et Saisons số 202 (1/1966), một...