Đang tìm bài Máng cỏ lòng con
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,7907
Bác nào có xin giúp. Cám ơn nhiều.