Sáng tác và trình bày: Peter Hy Tấn

Nghe Mp3 tại: https://vn.chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-truyen-thong/thuong-bong-hoang-hon~peter-hy-tan~tsvwtw05q9f9nh.html

Mời mọi người ghé thăm Facebook để...