trời ui, Người đâu sao mà khéo tay thế, chả bù cho Đạt, mười ngón tay, mười ngón chân, thế mà không có cái hoa tay hay hoa chân nào cả!