Thôi thì bạn gửi cho toitochua21 luôn đi, coi như quà tặng vậy mà