Xin khoe là tuy mình chưa gặp cha Hậu lần nào nhưng được cha gửi thư vài lần và gửi tặng hai quyển sách "nhật ký truyền giáo" và "viết cho em" :5: :5: