ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN


Bước 1: vào trang http://photobucket.com ---> tạo tài khoản chọn "Join Now"
http://i301.photobucket.com/albums/nn67/bkt_album/HinhHuongDan/photobucket/photobucket1.png