Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 07/11/2017:
Câu chuyện người hiện về từ luyện ngục

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=QpT_rqycjMM

1. Hôm nay là ngày của hy vọng,...