Phải công nhận các Giáo xứ ngoài Bắc rất coi trọng lễ nghi, tổ chức các nghi lễ rất hoành tráng, nhiều màu sắc, đẹp, xin cám ơn bạn Vinhsontien đã cho xem hình ảnh nầy. chúc Giáo xứ Hồng Quang phát...