một vài hình ảnh bao quát của giáo họ Hậu Phú xứ Hồng Quang

https://lh4.googleusercontent.com/-lh_T-CwaTxw/TyVHYBISgUI/AAAAAAAAAN8/IQPEoNSj-Os/s800/Spring__6.jpg