cám ơn bạn đã post lên,nếu không có những hình ảnh này ,chắc konchien chỉ biết ở vietnam minh chỉ có những nhà thờ theo kiến trúc tây phương như nhà thờ chánh tòa Hà Nội,nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ,trang...