trễ wa à,con đi hok được,con ở xa lắc à.Con chỉ biết thêm lời cầu nguyện cho cả nhà thui