Xin chào các ca trưởng! em đang cần bài hát Con biết tình Chúa file encore. Ai có xin post lên giúp em. Em cám ơn. Myhang