Chú Hoàng! Cho con xin 1 chân trong phòng mạch nha. Vì Bác Sĩ và y tá thì phải có tạp vụ để rót nước và dọn dẹp khi phòng mạch đông khách.
Email của con: lhthaonguyen_k29@yahoo.com
nick TCVN:...