:118: ĐĂNG KÝ GIÚP CHÚ HOÀNG :118:

Phòng mạch của Chú Hoàng và em Sue :nhay:còn chỗ nào cho TT góp sức bé nhỏ của mình không dzọ, cho TT làm chân sai vặt cũng được òi...
" PHỤC VỤ LÀ CHO KHÔNG"...