Có đông bệnh nhân kg dzậy mấy Anh Chị? Đông quá, cho em xin cái chân giữ xe nha...:monkey03::monkey03::monkey03: