hic.....Con vante sẵn lòng nhận một chân trogn Phòng Mạch.....rất hay.........ý kiến tuyệt vời...các bác ạhh....hy vọng rằng những ai cần tư vấn sẽ nhiệt tình cởi mở vấn đề và sẽ mau chóng lành bệnh...