Có thể các bạn thành viên mới nên chưa biết và vì thời gian gần đây tôi thấy đa số các bài hát yêu cầu tìm kiếm đều có trên trang "Nghe Nhạc Thánh Ca" của diễn đàn, nên hướng dẫn, tránh mọi người...