Một đời dâng hiến
Sáng tác: Bạch Quỳnh
(Thánh Ca Phụng Vụ I - Gp. Nha Trang)

http://www.gxvinhhuong.net/ThanhCa/LoiNhac_PDF/BachQuynh/Mot doi dang hien _ BQ .pdf