Chỉ Một Chúa

Sáng tác: Vinam
Thể hiện: Mạnh Hổ

https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/ThanhCaNamDucTin/ChiMotChua_v_ManhHo.mp3
...