Chào bạn quoctiepkt và ACE,

Tài khoản PayPal của TCVN được add ở các trang:
Trang Nghe Nhạc TCVN, Trang Lời Chúa TCVN

https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/PayPalThanhCaVN.jpg

Và add ở Diễn...