Xin chia sẻ cùng ACE Tuyển tập Thánh Ca (PDF) của Nhạc sỹ Bạch Quỳnh:
BachQuynh.rar


Các bài hát của Ns. Bạch Quỳnh trong TCVN:

- Trang Thánh Ca:
» Bạch Quỳnh

- Trang PDF: