Bài Ca Năm Đức Tin
Sáng tác: Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
Thể hiện: Anh Phương

https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/ThanhCaNamDucTin/BaiCaNamDucTin_vdh_AnhPhuong.mp3

Thể hiện: Hợp Xướng -...