Bài Hát: Như Bé Thơ
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/Sr,TeReXAnhTuyetMTG/NhuBeTho-trx_0001.jpg