HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
40 Phố Nhà Chung, Hà Nội, Việt Nam
Ngày 14 tháng 3 năm 2013


Kính gửi: Đức Thánh Cha Phanxicô
Thành Vatican

Kính thưa Đức Thánh Cha,