CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN C:
TIN LÀ DÁM SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO Ý CHÚALm Giuse Đỗ Đức Trí – GP Xuân Lộc


Đang nửa đêm nghe tiếng hàng xóm la lên: “Cháy! Cháy!”. Hai vợ chồng hoảng hốt từ...