Ca Đoàn em chuẩn bị để hát Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa ( Lễ Nến ) ngày 2/2 sắp tới !
Mong mọi người giúp em để tìm những bài hát đúng ý Lễ ạ !
Nhập Lễ , Đáp Ca , Dâng Lễ, Hiệp Lễ , Kết Lễ .........
Mong...