Chia sẻ kinh nghiệm soạn bài hát phụng vụ thánh lễ9674

Trong các nghi thức phụng vụ cũng như thánh lễ, Ca Đoàn giữ một vai trò rất quan trọng: giúp cộng đoàn kết hợp với Chúa, “làm cho lời kinh ...