CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
(Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm C)

Bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi
Thể hiện: Minh Quân
...