CHÚA NHẬT XVIII TN C:
TÍCH TRỮ KHO TÀNG TRÊN TRỜI
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – GP. Xuân Lộc


Vụ án về hôn nhân của vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên cho đến bây giờ vẫn chưa kết thúc. Họ...