Cảm Mến Hồng Ân
Sáng tác: Lm Kim Long
Thể hiện: Ca đoàn Vượt Qua
Điều khiển: Lm Kim Long
Trong chương trình Đêm Thánh Ca CẢM MẾN HỒNG ÂN
Mừng Kim Khánh Linh mục của Ngài ngày 14.06.2018
tại...